VIETJET AIR
Nhận ngay SkyPoint sau khi hoàn thành mỗi chuyến bay với Vietjet Air

HD BANK
Giao dịch với HDBank, nhận SkyPoint hàng ngày

BOOKING.COM
Nhận SkyPoint cho mỗi 10,000đ chi tiêu tại Booking.com/skyjoy