VIETJET AIR
Nhận ngay SkyPoint sau khi hoàn thành mỗi chuyến bay với Vietjet Air

HD BANK
Giao dịch với HDBank, nhận SkyPoint hàng ngày

BOOKING.COM
Nhận ngay 4 SkyPoint cho mỗi 10,000đ chi tiêu tại Booking.com/skyjoy

TAPTAP
Đổi điểm VUI thành SkyPoint