BẢNG ĐIỂM ĐỔI THƯỞNG VÉ MÁY BAY FIXED POINT

23/12/2023

Điểm SkyPoint dùng để đổi thưởng được quy định dựa trên thời gian bay của các chuyến bay. Hội viên có thể dùng điểm SkyPoint để đổi thưởng vé máy bay Fixed Point. Vui lòng tham khảo chi tiết tại bảng dưới đây:

Quy định giờ bay

Số điểm SkyPoint cần để đổi thưởng (chuyến bay 1 chiều)

Đường bay minh họa

Ít hơn 1 giờ bay  

2.500 điểm

Tp.Hồ Chí Minh đi Đà Lạt

>1 – 2 giờ bay

5.500 điểm

Tp.Hồ Chí Minh đi Phú Quốc

Tp.Hồ Chí Minh đi Bangkok

>2 – 3 giờ bay

8.500 điểm

Tp.Hồ Chí Minh đi Hà Nội

Tp.Hồ Chí Minh đi Singapore

>3 – 4 giờ bay

14.000 điểm

Hà Nội đi Singapore

Tp.Hồ Chí Minh  đi Đài Bắc

>4 – 7 giờ bay

16.000 điểm

Tp.Hồ Chí Minh đi Bali

Tp.Hồ Chí Minh đi Seoul

>7 giờ bay

20.000 điểm

Tp.Hồ Chí Minh đi Melbourne

Hà Nội đi Sydney

 

– Hội viên có thể xem chi tiết số điểm SkyPoint cần dùng để đổi thưởng vé máy bay Fixed Point cho các đường bay thương mại thường lệ mà Vietjet đang khai thác tại đây.