HƯỚNG DẪN ‘CỘNG ĐIỂM BỔ SUNG’ KHI BAY CÙNG VIETJET

13/09/2023

Kết thân cùng Vietjet đã lâu, vi vu muôn nơi nhưng quên tích SkyPoint đổi thưởng?

Chỉ cần chọn ‘Cộng điểm bổ sung’ trong ứng dụng SkyJoy, điểm SkyPoint tích được từ các chuyến đã bay từ 24/12/2022 sẽ được cộng vào tài khoản của bạn!

Thao tác đơn giản, xem ngay để áp dụng!

Quy định cộng điểm bổ sung

Bất kỳ yêu cầu cộng điểm bổ sung nào đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện được quy định bởi GalaxyJoy cũng như các điều khoản và điều kiện của Đối tác. Quyết định cuối cùng để cộng điểm bổ sung cho bất kỳ yêu cầu nào thuộc về GalaxyJoy.

Yêu cầu cộng điểm SkyPoint bổ sung:

− Áp dụng cho tất cả Hội viên, kể cả Hội viên mới tham gia Chương Trình.

− Áp dụng cho Hội viên khi đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Vietjet nhưng chưa điền mã Hội viên SkyJoy trong quá trình đặt vé hoặc chưa bổ sung mã Hội viên SkyJoy trước khi bay.

− Áp dụng trong trường Hội viên bị trùng thông tin cá nhân nên hệ thống SkyJoy không tích điểm hoặc tích điểm cho Hội viên khác.

− Áp dụng trong trường hợp hệ thống SkyJoy tích thiếu điểm cho Hội viên.

− Hội viên có thể yêu cầu cộng điểm bổ sung thông qua ứng dụng di động SkyJoy sau 24h kể từ khi hoàn thành chặng bay. Quy định cộng điểm bổ sung chỉ áp dụng cho chuyến bay khởi hành từ ngày 24/12/2022.

– Hội viên chỉ được tích điểm trên vé và sản phẩm dịch vụ của chính mình. 

– Không áp dụng cộng điểm bổ sung cho trường hợp nhập SAI mã Hội viên SkyJoy trong quá trình đặt vé hoặc bổ sung SAI mã Hội viên SkyJoy trước khi bay.