ĐẶT PHÒNG NGHỈ DƯỠNG – NHẬN X3 SKYPOINT

08/05/2024

Nội dung ưu đãi:

Hội viên SkyJoy đặt phòng của Booking.com qua link: www.booking.com/skyjoy sẽ được nhận 03 SkyPoint cho mỗi 10.000 VND giá trị đặt phòng khi có nhập Họ tên và Mã Hội viên SkyJoy ID trong quá trình đặt phòng.  

Điều kiện & Điều khoản:

– Thời gian đặt phòng: từ ngày 15/05/2024 đến ngày 30/06/2024. 

– Thời gian lưu trú: từ ngày 15/05/2024 đến ngày 31/08/2024. 

– Điểm SkyPoint sẽ được cộng vào tài khoản Hội viên SkyJoy trong vòng 64 ngày sau khi hoàn tất kỳ nghỉ.  

– Điểm SkyPoint chỉ được cộng khi Hội viên SkyJoy cung cấp đúng Họ tên và mã Hội viên SkyJoy ID tại bước thanh toán.  

– Hội viên SkyJoy quên không nhập mã Hội viên SkyJoy ID trong booking đặt phòng sẽ không được cộng điểm trong mọi trường hợp. 

– 03 SkyPoint Hội viên nhận được trên mỗi 10.000 VNĐ giá trị đặt phòng bao gồm: 01 SkyPoint từ chương trình “Đặt phòng nghỉ dưỡng, điểm thưởng về tay” và 02 SkyPoint từ chương trình này. 

Hướng dẫn đặt phòng và nhận điểm thưởng:

Bước 1: Truy cập trang www.booking.com/skyjoy hoặc vào ứng dụng SkyJoy chọn mục “Đặt phòng khách sạn” 

Bước 2: Chọn nơi nghỉ dưỡng và đặt phòng 

Bước 3: Tại bước ‘Thanh toán’, điền thông tin Họ tên và mã Hội viên SkyJoy ID 

*Lưu ý: ID Khách hàng thân thiết là Mã Hội viên SkyJoy ID hiển thị tại Trang chủ ứng dụng SkyJoy.