HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MÃ HỘI VIÊN TRƯỚC KHI BAY

30/01/2024

🙋 Giải cứu team hay quên nhập mã Hội viên trước khi bay: Khi check-in tại sân bay, bạn có thể bổ sung mã ở quầy thủ tục.

📱 Hãy mở sẵn mã QR Hội viên (trong mục “Tài khoản” của ứng dụng SkyJoy) và đưa cho nhân viên quầy thủ tục để được hỗ trợ bổ sung.

Từ nay bay đi đâu cũng yên tâm không đánh rơi điểm thưởng nhé!