MUA ĐIỂM DỄ DÀNG – ĐỔI NGAY VOUCHER HOT

20/03/2023

Bạn thích voucher Tiki 20.000 SkyPoint nhưng còn thiếu 3.000 SkyPoint mới đủ điểm để đổi? Nhanh tay “Mua điểm” – tính năng giúp Hội viên có thể mua thêm số điểm SkyPoint còn thiếu để đổi thưởng!

4 bước cực kỳ đơn giản. Nhanh tay áp dụng ngay:

  • Bước 1: Chọn voucher, bấm “Đổi ngay” 
  • Bước 2: Kiểm tra số dư SkyPoint. Bạn có thể chọn số điểm tối thiểu, tối đa hoặc bất kỳ để đổi voucher và mua thêm số điểm còn lại nếu thiếu điểm.
  • Bước 3: Chọn phương thức thanh toán thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế
  • Bước 4: Xác nhận và tiến hành thanh toán

Điều kiện và Điều khoản:

1. Hội viên SkyJoy có thể mua điểm SkyPoint để thực hiện đổi thưởng tại Ứng dụng SkyJoy với điều kiện là: Có tối thiểu 500 điểm SkyPoint tại tài khoản SkyJoy của Hội viên; Có đủ số lượng điểm SkyPoint tối thiểu để đổi lấy quà tặng/vé máy bay đáp ứng được điều kiện đổi thưởng đối với mặt hàng tương ứng.

2. Điểm SkyPoint chỉ được mua và đổi thưởng cho quà tặng/vé máy bay tương ứng và phải được sử dụng ngay lập tức để đổi thưởng lấy quà tặng/vé máy bay tương ứng.

3. Điểm SkyPoint được mua không được phép sử dụng để đổi lấy các quà tặng khác ngoài phạm vi Ứng dụng SkyJoy hoặc quy đổi ra tiền.

4. Điểm SkyPoint được mua phải được thanh toán theo hình thức thanh toán cho phép tại Ứng dụng SkyJoy tại từng thời kỳ. Trường hợp Hội viên SkyJoy có nhu cầu lấy hóa đơn khi thực hiện mua điểm SkyPoint, Hội viên SkyJoy cần lựa chọn yêu cầu xuất hóa đơn và cung cấp thông tin xuất hóa đơn phù hợp trước khi thực hiện thanh toán. Điểm SkyPoint được mua để đổi lấy các quà tặng/vé máy bay sẽ không được hoàn lại.

5. Hội viên SkyJoy đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện sử dụng của quà tặng/vé máy bay mà Hội viên SkyJoy đổi từ điểm SkyPoint (bao gồm cả điểm mà Hội viên SkyJoy đã tích lũy trước đó và điểm được mua thêm). Trường hợp quà tặng/vé máy bay bị hủy và/hoặc không sử dụng được thì Hội viện SkyJoy sẽ được hoàn điểm SkyPoint tương ứng với số điểm mà Hội viên SkyJoy đã sử dụng để đổi quà tặng/vé máy bay.

6. GalaxyJoy được toàn quyền quyết định giá của điểm SkyPoint khi Hội viên SkyJoy thực hiện mua điểm và giá của điểm SkyPoint có thể khác nhau tùy thuộc vào: (i) hạng Hội viên SkyJoy; (ii) số điểm SkyPoint tại tài khoản của Hội viên SkyJoy; và (iii) số điểm mà Hội viên SkyJoy mua thêm để thực hiện đổi quà tặng/vé máy bay.

7. Hội viên SkyJoy không được phép bán hoặc mua điểm SkyPoint từ bên thứ ba.

8. Số điểm SkyPoint cần thiết để quy đổi quà tặng/vé máy bay tùy thuộc vào tính sẵn có của quà tặng/vé máy bay và hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của GalaxyJoy. Số điểm SkyPoint cần thiết để quy đổi cho mỗi quà tặng/vé máy bay nhất định có thể thay đổi bất cứ lúc nào cho đến khi việc đổi thưởng được hoàn tất. Các yêu cầu thay đổi đối với vé máy bay có thể phát sinh các khoản, thuế, phí và chênh lệch giá có liên quan. Trường hợp Hội viên SkyJoy không sử dụng quà tặng sau khi hết thời hạn sử dụng và/hoặc không lên các chuyến bay được đổi từ điểm SkyPoint sẽ không được hoàn điểm.

9. Trường hợp Hội viên SkyJoy thực hiện đổi điểm SkyPoint lấy vé máy bay, vé máy bay sẽ không được hoàn hoặc đổi tên.

10. Điểm SkyPoint sẽ bị trừ từ tài khoản SkyJoy của Hội viên SkyJoy ngay khi thực hiện đổi thưởng thành công.

11. Điểm SkyPoint không có giá trị tiền tệ và không thể quy đổi thành tiền mặt. Giá mua điểm SkyPoint không thể hiện giá trị tiền tệ đối với điểm SkyPoint. Không được phép bán, chuyển nhượng hoặc trao đổi điểm SkyPoint nếu không tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chương Trình.