TẠM NGƯNG PHỤC VỤ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN VIETJET SKYJOY TẠI CÁC SÂN BAY: TÂN SƠN NHẤT, ĐÀ NẴNG, CAM RANH CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

04/06/2023

Vietjet SkyJoy xin thông báo: Vì lý do hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, chúng tôi sẽ tạm ngưng phục vụ các quyền lợi dành cho Hội viên Vietjet SkyJoy hạng Gold và Diamond tại các sân bay này cho đến khi có thông báo mới.

Các quyền lợi tạm ngưng bao gồm:

– Ưu tiên làm thủ tục tại sân bay

– Ưu tiên lên máy bay

– Gắn thẻ hành lý ưu tiên

Theo đó, Hội viên sở hữu Thẻ thăng hạng Gold Sky+ cũng sẽ tạm ngưng sử dụng quyền lợi tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.

Vietjet SkyJoy thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật đến Quý Hội viên ngay khi có thông tin mới.