THAM GIA ACCOR PLUS – HƯỞNG ĐẶC QUYỀN ĐẲNG CẤP NHẬN THÊM ĐẾN 4.200 SKYPOINT

23/05/2024

Nội dung ưu đãi 

Hội viên SkyJoy đăng ký thẻ hội viên Accor Plus Explorer/ Traveller qua link: www.accorplus.com/vn/skyjoy hoặc tại mục “Tham gia Accor Plus” trên trang chủ ứng dụng SkyJoy sẽ được nhận điểm SkyPoint khi có nhập mã Hội viên SkyJoy ID như sau: 

– Nhận 4.200 SkyPoint đối với Thẻ Accor Plus Explorer 

– Nhận 3.200 SkyPoint đối với Thẻ Accor Plus Traveller 

Điều kiện & điều khoản 

– Chương trình áp dụng cho tất cả các giao dịch mua thẻ hội viên Accor Plus Explorer/ Traveller mới từ ngày 23/05/2024. Nếu hội viên đã từng đăng ký thẻ Accor Plus Explorer/ Traveller thì thẻ hội viên đó phải hết hạn trên 60 ngày để thỏa điều kiện tham gia chương trình. 

– Điểm SkyPoint chỉ được cộng khi Hội viên SkyJoy cung cấp đúng mã Hội viên SkyJoy ID trong quá trình đăng ký thẻ hội viên Accor Plus.  

– Hội viên SkyJoy quên không nhập mã Hội viên SkyJoy ID sẽ không được cộng điểm trong mọi trường hợp. 

– Chương trình không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi hay chương trình khuyến mại khác của Accor Plus. 

Hướng dẫn cách nhận ưu đãi 

Bước 1: Truy cập trang www.accorplus.com/vn/skyjoy hoặc vào ứng dụng SkyJoy chọn mục “Tham gia Accor Plus”. 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và điền đúng mã Hội viên SkyJoy.

Bước 3: Đăng ký gói hội viên theo nhu cầu. Điểm SkyPoint sẽ được cộng vào tài khoản Hội viên SkyJoy từ 07 ngày đến 30 ngày làm việc sau khi hoàn thành đăng ký.