THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG

21/05/2024
SkyJoy xin thông báo thực hiện bảo trì hệ thống từ 0:00 – 2:00H sáng ngày 6/6/2024. Trong khoảng thời gian này, tất cả dịch vụ của SkyJoy sẽ tạm thời bị gián đoạn.
Hội viên vui lòng sử dụng hệ thống SkyJoy tránh khoảng thời gian trên để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình.
SkyJoy rất mong Hội viên thông cảm vì sự bất tiện này.